Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – rok A
31 grudnia, 2022
II Niedziela Okresu Zwykłego – rok A
14 stycznia, 2023
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – rok A
31 grudnia, 2022
II Niedziela Okresu Zwykłego – rok A
14 stycznia, 2023
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. (Mt 3,13-17)

Ilekroć rozważam dzisiejszy fragment Ewangelii, mam w pamięci obraz z filmu "Jezus z Nazaretu" w którym św. Jan Chrzciciel na prośbę Jezusa o chrzest odpowiada zdziwiony: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?..." Jak to możliwe, że Mesjasz - Syn Boży, pełen Ducha Świętego, prosi o chrzest w Jordanie?
Jezus pragnął to uczynić, aby nadać nowe znaczenie zanurzeniu w wodzie. Wcześniej osoby przyjmując chrzest od Jana, wyznawały swoje grzechy i prosiły Boga o przebaczenie - był to chrzest pokuty. Chrystus, przyjmując chrzest, symbolicznie "zanurzył się" w życiu każdego człowieka, biorąc jednocześnie na siebie grzechy nas wszystkich, by ponieść je na krzyż. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata... Jezus tym samym kładzie kres chrztowi z wody i zapoczątkowuje chrzest z Ducha, uświęcając wody Jordanu, a tym samym wodę chrzcielną, którą zostajemy polani w Kościele. Zachwyca mnie widok katechumenów, przyjmujących chrzest w Wigilię Nocy Paschalnej. Podziwiam w nich Boże piękno, blask i światłość, która zajaśniała i w nas podczas naszego chrztu, kiedy staliśmy się nowym stworzeniem, odrodzonym w Duchu Świętym (2 Kor 5,17). Niestety, nie posiadam zdjęcia pamiątkowego z dniu mojego chrztu, ale niech Bogu będą dzięki za akt wiary moich rodziców. Chwała Bogu za rodziny, dzięki, którym stajemy się Christianos - należący do Chrystusa, zanurzeni jako dzieci Boga od najwcześniejszych lat życia.
Dziś jest dzień, aby wraz z Chrystusem odnowić swoje przyrzeczenia chrzcielne. Dziś jest dzień, aby prosić za naszych braci i siostry, którzy chrztu nie przyjęli, bądź odeszli od wiary i od Kościoła. Jezu, poprzez odnowę przyrzeczeń chrzcielnych, zanurz nas na nowo w Twoim Duchu, jego świetle i mocy, abyśmy stali się wyraźnymi Twoimi świadkami dla współczesnego świata. Duchu Święty odnów nas, Prowadź i Dokonuj przez nas tych czynów, przez które inni jeszcze bardziej pokochają Kościół i Boga. Czy wierzysz...? Wierzę !...Amen