Święto Świętej Rodziny (rok B)
31 grudnia, 2023
II Niedziela Zwykła (rok B)
14 stycznia, 2024
Święto Świętej Rodziny (rok B)
31 grudnia, 2023
II Niedziela Zwykła (rok B)
14 stycznia, 2024
Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». (Mk 1, 7-11)

Większość z nas na swój chrzest została przyniesiona przez rodziców do kościoła jako niczego nieświadome niemowlaki, ale to dzięki nim właśnie zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. Dzięki temu sakramentowi i my również możemy usłyszeć od Pana, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi - córką, synem. Ale, co tak naprawdę to dla mnie znaczy?

Jan wiedział, że jest tym drugim, że ma misję do spełnienia - przygotować ludzi na nadejście Mesjasza. Przykładem życia otwierał ludzkie serca na wieść o Jezusie. Jan wiedział, że czas jego działalności się kończy, bo nadchodzi Ktoś „mocniejszy”, Komu nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Wiedział, że był „tylko” zapowiedzią i sługą Tego, który miał przyjść, aby chrzcić Duchem Świętym. 

Teraz my, otwierając się na działanie Ducha Świętego, na Jego dary i charyzmaty, mamy tę łaskę otwierania się i wychodzenia do ludzi, by świadczyć o Panu Jezusie, o zbawczej Miłości do każdego człowieka. Od św. Jana Chrzciciela możemy uczyć się schodzić na drugi plan, by całkowicie pozwolić Panu działać tak, jak On chce.