II Niedziela po Bożym Narodzeniu – rok C
2 stycznia, 2022
II Niedziela zwykła – rok C
15 stycznia, 2022
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». (Łk 3, 15-16. 21-22)

Zazwyczaj kiedy człowiek zaczyna snuć domysły, to błądzi. Całe szczęście Jan nie zbiera dla siebie zaszczytów nie podszywa się pod Zbawiciela i szybko wyjaśnia swoją rolę. Tłumaczy też jaką ma funkcję, co należy do jego obowiązków, a czym zajmie się Syn Boży.

Jezus nie potrzebował chrztu, ale przez to wydarzenie wszedł świadomie w naszą sytuację. Całkiem niedawno świętowaliśmy Jego narodziny w najgorszym miejscu. W ubogiej, brudnej stajni… Bóg się tego nie boi. Nie boi się siana, żłobu, brudu. Nie boi się ciebie. Teraz Jezus ponownie pokazuje, że nikogo nie odrzuca. Jezus pokazuje przez chrzest w Jordanie, że bierze na siebie nasze życie, nasze słabości i nasze grzechy, co jeszcze bardziej pokaże na Golgocie. Ja i Ty mamy szansę. Ciągle jest nadzieja. Co to właściwie znaczy - chrzcić jak Jezus - Duchem Świętym i ogniem? To znaczy, że nie można być ochrzczonym i nie mieć udziału w życiu samego Boga. Nie można być ochrzczonym i przejść obok prawdy, że jesteś Synem umiłowanym, w którym Bóg ma upodobanie. Naznaczeni duchem i ogniem możemy być pewni, że mimo wszelkich trudności, mimo niesprzyjających okoliczności, które wydawałoby się, że są nie do przejścia możemy je przeżyć. Jezus nie powygładza wszystkich nierówności, nie pozalepia dziur kolorową plasteliną, ale daje ci Ducha i ogień byś mógł je omijać i był z dnia na dzień mocniejszy Jego mocą.