Zesłanie Ducha Świętego
19 maja, 2018
IX Niedziela zwykła (B)
2 czerwca, 2018
Zesłanie Ducha Świętego
19 maja, 2018
IX Niedziela zwykła (B)
2 czerwca, 2018
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
(Mt 28, 16-20)

Spotkanie Jezusa z uczniami w Galilei jest przekazaniem testamentu. Testament wyraża ostatnią wolę, ostatnie życzenie umierającego. W kulturze wschodniej ważnym elementem testamentu jest wymiar duchowy, zawiera wskazania i mądrość duchową. Taki testament pozostawiał Mistrz swoim uczniom.

Jezus, odchodząc do Ojca przekazuje również swój testament, swoje ostatnie życzenie: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”. Wolą Jezusa, Jego ostatnim życzeniem jest, by uczniowie byli Jego świadkami i depozytariuszami Jego nauki.

Ostatnie słowa Ewangelii, rzucają światło na przyszłe dzieje Kościoła, które dla świata mają być znakiem Chrystusowego królowania w jedności z Ojcem i Duchem Świętym.

Słuchajmy słowa Bożego i realizujmy je w naszym życiu, wtedy będziemy na najlepszej drodze, która prowadzi do jedności. Przeżywając dzisiaj Uroczystość Najświętszej Trójcy, przyjmujmy z wiarą światło Bożego słowa, jakie płynie dla nas z tej Ewangelii.

Siostra Cypriana Cielesz OP