parallax background

Oaza w Białej Niżnej – cz. II

3 sierpnia, 2018
Wspomnienie matki św. Dominika
2 sierpnia, 2018
Miłość w czasach zakazanych
3 sierpnia, 2018
Wspomnienie matki św. Dominika
2 sierpnia, 2018
Miłość w czasach zakazanych
3 sierpnia, 2018

To był piękny czas. Dużo się działo… Przyjęcie Jezusa, pielgrzymka do Krościenka, wycieczka w góry, codzienny namiot spotkania i Eucharystia, odnowienie przyrzeczeń, Ogólnopolski Dzień Wspólnoty – Wspólnot Oazowych w Łukowicy, krucjata, ewangelizacja, oddanie się Maryi Niepokalanej i wspólna agapa…

Wśród tajemnic różańcowych młodzi każdego dnia odkrywali Maryję Niepokalaną Matkę Kościoła. Od Niej uczymy się postawy wiary i zaufania Bożemu Słowu. Jak podpowiada wczorajsza przypowieść o garncarzu (Jr 18,1-6) trzeba być zawsze w rękach Boga, który Sam formuje i nadaje kształt naczyniom wybranym. Najlepiej jeśli człowiek trwa we wspólnocie Kościoła, blisko Jezusa w Najświętszym Sakramencie. „Czy zrozumieliście to wszystko?” - o to pytał Pan Jezus w Ewangelii. Ks. Moderator podpowiadał młodzieży, by z odwagą wracać do domu, do swojego środowiska i tam głosić Dobrą Nowinę – Ewangelię, dawać świadectwo o miłości Boga.

Chrystus zaprasza do trwania w Nim, zachowania w sercu i wprowadzenia w życie usłyszanego Słowa, bo jesteśmy stworzeni, by kochać i przynosić piękne owoce. JESTEŚMY PIĘKNI TWOIM PIĘKNEM PANIE!