parallax background

Oaza w Białej Niżnej, cz.I

25 lipca, 2018
Dyżur powołaniowy
24 lipca, 2018
Odnowienie ślubów w Krakowie
27 lipca, 2018
Dyżur powołaniowy
24 lipca, 2018
Odnowienie ślubów w Krakowie
27 lipca, 2018

Dnia 17 lipca 2018 r. młodzież z archidiecezji gnieźnieńskiej wraz z animatorami i moderatorami, ks. Waldemarem i Ks. Jarosławem, klerykami Radosławem i Jakubem przyjechała do Białej Niżnej, aby wspólnie przeżywać przez 15 dni podstawowy i pierwszy stopień Oazy Nowego Życia. W przeżywaniu rekolekcji oazowych pomagają Siostry Dominikanki, otwierając dom i serce, Dyrekcja Szkoły w Białej Niżnej, Ks. Proboszcz i cała Parafia. W pierwszych dniach młodzi pochylali się nad tajemnicami radosnymi różańca świętego, oraz rozważali ogrom miłości Boga, a także Bożego planu na życie. Następnie dotykali rzeczywistości grzechu, oddalającego od Ojca. W kolejnym dniu przeżywali tajemnicę grzechu i odpowiedź Chrystusa na grzech objawiający się na krzyżu, by czwartego dnia przyjąć Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Rozważając tajemnice bolesne różańca świętego, przeżywali fakt, iż wybór z dni poprzednich, to dopiero początek drogi do dojrzałości chrześcijańskiej i tworzenia nowego życia - życia z Chrystusem… cdn.