parallax background

Obłóczyny w Prowincji Amerykańskiej

30 kwietnia, 2019
Festiwal Muzyki Sakralnej
29 kwietnia, 2019
Relacja z Jubileuszu w Mielżynie
30 kwietnia, 2019
Festiwal Muzyki Sakralnej
29 kwietnia, 2019
Relacja z Jubileuszu w Mielżynie
30 kwietnia, 2019

Dzień 29.04.2019 roku – Uroczystość świętej Katarzyny ze Sieny – w naszym Klasztorze Sióstr Dominikanek, Prowincji USA był dniem wielkiej radości i dziękczynienia Panu Bogu za dar powołania. W tym dniu podczas Mszy Świętej miały miejsce obłóczyny postulantki Leandry, która otrzymała strój zakonny i nowe imię S. Maria Felicity, rozpoczynając równocześnie nowy okres swej zakonnej formacji, zwany nowicjatem. Gratulujemy naszej Siostrze i zapewniamy modlitewne towarzyszenie w tym szczególnym czasie przygotowywania się do zaślubin z Boskim Oblubieńcem.