parallax background

Odnowienie ślubów

28 lipca, 2021
Wróćmy do Eucharystii
2 czerwca, 2021
Kaznodzieja łaski
6 sierpnia, 2021
Wróćmy do Eucharystii
2 czerwca, 2021
Kaznodzieja łaski
6 sierpnia, 2021

Odnaleźć ukryty skarb i piękną perłę….

Te słowa dzisiejszej Ewangelii są bardzo wymowne dla czterech sióstr: S. Gaudii, S. Judyty, S. Ewy i S. Niny, które podczas Eucharystii odnowiły śluby zakonne. Zaświadczyły One, że Bóg jest w ich życiu Najważniejszy i że ze względu na Niego zostawiają wszystko, by zyskać prawdziwy skarb, by pozwolić się ogarnąć i przemieniać miłości Jezusa, by przyjąć dar konsekracji i głosić wszędzie, wszystkim i na wszelkie sposoby – za naszym św. Ojcem Dominikiem – Ewangelię całemu światu. By tak jak nasza Założycielka Sł. Boża M. Kolumba Białecka- docierać do najbardziej potrzebujących z wiarą, dobrocią, miłością i konkretną pomocą, aby każdy mógł odkryć Miłość Jezusa ukrytego w Hostii i być zbawionym. Dziękujemy naszym Siostrom za odwagę odpowiedzi na Boże zaproszenie do podejmowania każdego dnia nowych wyzwań i radosnego oddania Panu, który jest największym SKARBEM I PERŁĄ, dla Którego warto oddać wszystko.

Otaczajmy Je modlitwą nie tylko w tym uroczystym dniu odnowienia ślubów, ale jak najczęściej, by MIŁOŚĆ, którą wybrały była ich siłą każdego dnia.