parallax background

Odnowienie ślubów

7 sierpnia, 2023
Śluby wieczyste – transmisja
6 sierpnia, 2023
Śluby wieczyste
14 sierpnia, 2023
Śluby wieczyste – transmisja
6 sierpnia, 2023
Śluby wieczyste
14 sierpnia, 2023

W przeddzień uroczystości św. Dominika sześć Sióstr: s. Kinga, s. Anastazja, s. Lumenia, s. Nikolina, s. Leona oraz s. Nereusza odnowiły dziś swoją Profesję Zakonną w naszym domu macierzystym w Wielowsi. Dziękujemy Bogu za dar ich powołania i prosimy o łaskę wierności na drodze życia zakonnego.