Paralaksa tła

Odnowienie ślubów i nowe Konstytucje i Zarządzenia

21 listopada, 2020
„Jeszcze Polska nie zginęła…”
11 listopada, 2020
Śluby, Konstytucje i nowy Krzyż
22 listopada, 2020

Dziś w naszym Zgromadzeniu ważny dzień. Co roku, we Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny wszystkie siostry odnawiają profesję zakonną. Dziś także każda z nas, uroczyście, wobec wspólnoty wyrazi swoją gotowość oddania swojego życia Bogu w naszym Zgromadzeniu.

W tym roku mamy jeszcze jeden powód do wdzięczności Panu. W każdej wspólnocie wręczone zostały siostrom odnowione Konstytucje i Zarządzenia Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Dokument ten zawiera prawdy teologiczne oraz normy prawne obowiązujące każdą z Sióstr. Odzwierciedla również charyzmat Zgromadzenia oraz jego dziedzictwo duchowe. Same normy oraz pierwotny charyzmat pozostają niezmienne, jednakże w dobie przemian kulturalno – społecznych zmieniają się sposoby i formy realizowania myśli Założycielki Zgromadzenia, Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej. Dlatego też nasze Konstytucje zostały zrewidowane podczas XXVI Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej, która odbyła się w sierpniu 2018 roku. Rewizja służyła temu, by język Konstytucji i zawarte w nich sformułowania były zrozumiałe dla coraz młodszych pokoleń i uwzględniały zmieniającą się rzeczywistość, w której Zgromadzenie prowadzi dziś działalność apostolską.

Modlimy się dziś o to, by w życiu każdej z nas wypełniły się słowa: "Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu" (Ps 40,9)