parallax background

Odnowienie ślubów w Krakowie

27 lipca, 2018
Oaza w Białej Niżnej, cz.I
25 lipca, 2018
VIII Ogólnorosyjskie Spotkanie Młodzieży
29 lipca, 2018
Oaza w Białej Niżnej, cz.I
25 lipca, 2018
VIII Ogólnorosyjskie Spotkanie Młodzieży
29 lipca, 2018

W ostatnim dniu rekolekcji dla Sióstr odbywających się w naszym Domu Generalnym w Krakowie 12 Sióstr odnowiło swoją profesję zakonną. Pięć z nich złożyło śluby na kolejne trzy lata, siedem na rok. Profesja juniorystek jest zawsze wielkim świętem dla całego Zgromadzenia. Modlimy się za nasze Siostry, by wiernie trwały przy Jezusie idąc drogą, którą wyznaczyła nam nasza Założycielka, Matka Kolumba Białecka.
Profesję odnowiły dziś:
Siostra Lumenia, Siostra Nikolina, Siostra Mirosława, Siostra Leona, Siostra Nereusza, Siostra Dominika, Siostra Julia, Siostra Władysława, Siostra Amata, Siostra Zofia, Siostra Kinga oraz Siostra Anastazja.
Dziękujemy Panu Bogu za dar ich powołania.