parallax background

Odnowienie ślubów zakonnych

29 lipca, 2022
Jubileusze profesji zakonnej
21 lipca, 2022
Będą ślubować na całe życie
3 sierpnia, 2022
Jubileusze profesji zakonnej
21 lipca, 2022
Będą ślubować na całe życie
3 sierpnia, 2022

W dniu wspomnienia św. Marty, Marii i Łazarza w naszym Domu Generalnym w Krakowie odbyło się odnowienie ślubów czystości, posłuszeństwa i ubóstwa Sióstr profesek: s. Judyty, s. Ewy, s. Niny, s. Gemmy, s. Jadwigi i s. Anieli. Uroczystość tę poprzedziły rekolekcje, w których brało udział także kilkanaście Sióstr z różnych naszych wspólnot w Polsce i za granicą. Dziękujmy Panu Bogu za dar powołania i konsekracji. Módlmy się o dar nowych powołań do naszego Zakonu i Zgromadzenia, aby nie zabrakło głosicieli Słowa Bożego.