parallax background

Ofiarowanie NMP

21 listopada, 2018
II Światowy Dzień Ubogich
19 listopada, 2018
Kolejny spektakl „Ballady o Mistrzu”
21 listopada, 2018
II Światowy Dzień Ubogich
19 listopada, 2018
Kolejny spektakl „Ballady o Mistrzu”
21 listopada, 2018

Dziś w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Tradycja mówi, że rodzice Matki Bożej, święci Joachim i Anna oddali swoją córkę do świątyni na służbę Bożą. Podobną sytuację znamy ze Starego Testamentu, gdy Anna oddała pod opiekę kapłana Helego swojego synka, Samuela. 

Całe życie Maryi było poświęcone Bogu. Wciąż szukała Jego woli i potrafiła ją przyjmować, co widzimy nie tylko w momencie Zwiastowania, gdy odpowiada Archaniołowi: Oto ja, służebnica Pańska, lecz także w sposób szczególny na Kalwarii, kiedy patrząc na Mękę i Śmierć swojego Syna zachowuje wiarę. Maryja uczy nas przyjmować Jezusa do swojego życia, a także pokazuje, jak samemu stać się darem dla Pana.

  Wpatrując się w Matkę Zbawiciela my także ożywiamy w sobie pragnienie należenia do Boga, co dokonuje się w naszym życiu przez dar zakonnej konsekracji. Dlatego też dzień Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny jest dla nas szczególny - dziś we wszystkich wspólnotach odnawiamy nasze śluby zakonne. Tak jak Ona, chcemy stać się żywą świątynią w której zamieszka Bóg. To dzień wdzięczności za dar powołania zakonnego. Polecamy się Waszej modlitwie, byśmy gorliwie wypełniały wolę Bożą w Kościele.