parallax background

OP-czaj w Czortkowie

12 lutego, 2018
Bł. Reginald z Orleanu
12 lutego, 2018
Zmarła Siostra Wacława
12 lutego, 2018
Bł. Reginald z Orleanu
12 lutego, 2018
Zmarła Siostra Wacława
12 lutego, 2018

W sobotę 10 lutego w klasztorze w Czortkowie miało miejsce drugie spotkanie z cyklu: OP – czaj. Tematem było hasło: Radość rodzi świętych.

Uczestnicy wysłuchali katechezy na temat: Radość w sercu chrześcijanina, oraz konferencji o tym, jak bł. Julia Rodzińska przeżywała radość wśród trudności. Była też wspólna modlitwa nowenną przez przyczynę bł. Julii.

OP-czaj, a właściwie ОП-чай (ukr. czaj - herbata), to spotkanie przy herbacie w duchu dominikańskim, na które zaproszeni są dorośli. W czasie spotkania jest miejsce na katechezę, modlitwę, konferencję tematyczną i dyskusję. Idea zrodziła się po "Różańcu do Granic", który odbywał się w klasztorze sióstr. Po modlitwie różańcowej siostry spontanicznie zaprosiły wszystkie osoby na herbatę, przy której wywiązała się dyskusja na ważne tematy. Kolejne spotkanie "herbatkowe" odbyło się przy okazji Święta Niepodległości 11 listopada – była to okazja do modlitwy dziękczynnej oraz modlitwy prośby o dar wolności dla naszych narodów (ukraińskiego i polskiego). Uczestnicy spotkań wyrazili pragnienie, by odbywały się one częściej. Siostry podjęły tę inicjatywę. Ma ona na celu pogłębienie wiary i wiedzy teologicznej u osób dorosłych. Spotkaniom nadały nazwę OP-czaj i planują, że będą one odbywać się raz w miesiącu.