Paralaksa tła

Ostatnie katechezy misyjne

Czerwiec 18, 2018
List Ojca Świętego do naszych dzieci
Czerwiec 1, 2018
VIII Ogólnorosyjskie Spotkanie Młodzieży
Lipiec 29, 2018

Kochani! Już tuż, tuż mamy wakacje! Katechetyczna praca Referatu Misyjnego też dobiega końca w tym roku szkolnym. Od 12 do 15 czerwca byłam na katechezach misyjnych w Gdańsku i Gdyni. Był to czas kiedy odwiedziłam 4 szkoły: Szkołę Podstawową Nr 4, Szkołę Podstawową Nr 50, Szkołę Podstawową 42 i Szkołę Podstawowa w Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni. W tych szkołach katechetkami są nasze Siostry i to na ich zaproszenie mogłam podzielić się z uczniami doświadczeniem misyjnym oraz zachęcić ich do modlitwy za misjonarzy i tych, wśród których pracują.

Siostra Natalia Janik OP