LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEJ SIOSTRY JULII RODZIŃSKIEJKyrie, elejson, – Chryste, elejson, Kyrie, elejson,
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,  – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami
Błogosławiona Julio – módl się za nami
Świadku wiary żywej
Posłuszna natchnieniom Ducha Świętego
Miłująca Chrystusa i Kościół
Ufająca Bożej miłości
Zawierzająca wszystko Maryi
Oddana życiu modlitwy
Apostołko Eucharystii
Krzewicielko modlitwy różańcowej
Oddana Chrystusowi w ślubach zakonnych
Ukazująca piękno życia konsekrowanego
Zatroskana o rodziny
Opiekunko sierot
Wychowawczyni młodzieży
Wzorze pedagogów
Radosny Świadku Ewangelicznej Miłości
Aniele dobroci
Doświadczająca głodu i pragnienia
Dzieląca się ostatnim kawałkiem chleba
Tęskniąca za Ofiarą Mszy świętej
Solidarna z cierpiącymi i wykluczonymi
Budząca nadzieję w wątpiących i zrozpaczonych
Ochraniająca śmiertelnie osłabionych
Wspierająca modlitwą konających
Szanująca godność każdego człowieka
Przebaczająca oprawcom
Miłosierna Samarytanko
Posługująca bliźnim w nieludzkich warunkach obozu
Jednocząca ludzi różnych narodowości i wyznań
Wyniszczona z miłości do bliźnich
Męczennico wpatrzona w Ukrzyżowanego Pana
Spopielona wśród "ludzkich numerów"
Wypełniająca wolę Ojca aż do oddania życia
Podążająca mężnie wąską drogą w ramiona Ojca
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami
Módl się za nami, błogosławiona Julio,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, mocy ufających Tobie, Ty uzdolniłeś siostrę Julię Rodzińską, by pośród nienawiści, niesprawiedliwości i pogardy dla człowieka dała świadectwo niezachwianej wiary, była znakiem Twojej miłości i zdała sprawę z nadziei, którą żyła. Prosimy Cię, naucz nas za jej wsta­wiennictwem czerpać z Eucharystii i modlitwy różań­cowej moc do życia w zjednoczeniu z Tobą i w pełnej pokory służbie bliźniemu świadczyć o nadprzyrodzo­nym powołaniu człowieka. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.