Modlitwy o łaski przez przyczynę błogosławionej Julii Rodzińskiej

Boże, mocy ufających Tobie, Ty uzdolniłeś siostrę Julię Rodzińską, by pośród nienawiści, niesprawiedliwości i pogardy dla człowieka dała świadectwo niezachwianej wiary, była znakiem Twojej miłości i zdała sprawę z nadziei, którą żyła. Proszę Cię, naucz mnie za jej wstawiennictwem czerpać z Eucharystii i modlitwy różańcowej moc do życia w zjednoczeniu z Tobą i w pełnej pokory służbie bliźniemu świadczyć o nadprzyrodzonym powołaniu człowieka. Spraw, by jej heroiczna wierność, męstwo i ofiara z życia wyjednały mi łaskę......., o którą Cię proszę. Amen.

lub

Boże, nasz Ojcze, bądź uwielbiony za to, że w miejscu największej pogardy dla człowieka uzdolniłeś służebnicę Twoją, Julię Rodzińską, do dania świadectwa żywej wiary i ewangelicznej miłości bliźniego. Otwórz nasze serca, byśmy tak jak ona z sakramentów świętych i modlitwy różańcowej czerpali siły do godnego przeżywania przybrania za Twoich synów, a wprowadzając w życie Ewangelię, urzeczywistniali we współczesnym świecie cywilizację miłości. Dla chwały Twego Imienia wysłuchaj prośby, którą z wiarą zanosimy do Ciebie i przez wstawiennictwo siostry Julii Rodzińskiej udziel nam łaski …., o którą prosimy. Amen.