Ukraina 2008

W dniu 23 sierpnia 2008r. w 170 rocznicę urodzin Matki Kolumby, przedstawicielki wszystkich wspólnot Zgromadzenia stanęły na ziemi, gdzie przyszła na świat Sł. Boża Matka Kolumba Białecka. Na polach jaśniszczańskich, gdzie stał dworek Białeckich, Mszę świętą dziękczynną za życie i dzieło Matki Kolumby sprawował ks. Bp Leon Mały. W modlitwach dziękczynnych wraz z licznie zebranymi kapłanami i Siostrami Dominikankami uczestniczyli wierni z Czortkowa, Brodów a także greko-katoliccy mieszkańcy Jaśniszcz wraz ze swymi duchownymi.

Następnie wszyscy zebrani udali się do Podkamienia. Gromadząc się przed figurą Matki Bożej na placu świątynnym, Siostry złożyły kwiaty jako wyraz wdzięczności za dar życia Matki, ale też za własne powołanie, za to że kiedyś każda z nas usłyszała w sercu Boże wezwanie do podążania śladem Matki Białeckiej oraz stała się zdolna na to wezwanie wielkodusznie odpowiedzieć. Zawierzyłyśmy też Bożej Miłości wszystkie rozsiane po świecie wspólnoty naszego Zgromadzenia, prosząc, by wierne otrzymanemu charyzmatowi były miejscem, gdzie realizuje się Ewangelia.

Następnego dnia pielgrzymka Dominikanek udała się do Kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie, który był niegdyś kościołem parafialnym Sługi Bożej. Tam liturgii eucharystycznej przewodniczył i homilię wygłosił Jego Eminencja Kardynał Marian Jaworski, Metropolita Lwowski.

Ukraina 2013

W dniach 21 – 24 sierpnia 2013 roku wspólnoty formacyjne naszego Zgromadzenia pielgrzymowały do miejsc związanych z naszą Założycielką Matką Kolumbą Białecką.

Pierwszego dnia pojechałyśmy pod nasz dawny klasztor w Rawie Ruskiej, który niestety mogłyśmy zobaczyć tylko z zewnątrz, po czym udałyśmy się do naszych sióstr w Żółkwi, u których się zatrzymałyśmy.

Następnego dnia rozpoczęłyśmy pielgrzymowanie po Lwowie od Cmentarza Łyczakowskiego, gdzie spoczywają Rodzice i obie Siostry naszej Matki Założycielki. Na Cmentarzu Orląt Lwowskich modliłyśmy się za tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. Po opuszczeniu cmentarza udałyśmy się do centrum, gdzie zwiedziłyśmy kościół św. Marii Magdaleny, który był pierwszym kościołem parafialnym Białeckich. Spod kościoła wyruszyłyśmy do grekokatolickiej katedry św. Jerzego, po drodze zatrzymując się jeszcze przed budynkiem dawnej pensji sióstr Sacre Coeur, gdzie kształciła się Róża Białecka nasza Założycielka. Potem dotarłyśmy do katedry rzymsko-katolickiej, gdzie mogłyśmy pomodlić się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Byłyśmy również w katedrze ormiańskiej, którą zaczęto budować w 1364 roku. Wstąpiłyśmy też do kościoła Bożego Ciała, należącego kiedyś do ojców dominikanów. Następnym punktem naszej wycieczki był kościół poseminaryjny (ten, w którym nasza Matka spowiadała się u księdza Józefa Webera). Tam uczestniczyłyśmy w Eucharystii, którą każdego dnia o 16.00 sprawują nasi bracia dominikanie posługujący od niedawna we Lwowie. O. Mikołaj serdecznie nas przywitał, a po Mszy świętej wspólnie odprawiliśmy nabożeństwo różańcowe. Później podjechaliśmy jeszcze pod dawny klasztor i kościół Sióstr Sakramentek.

Trzeciego dnia udałyśmy się do Jaśniszcz, gdzie czekali na nas mieszkańcy i proboszcz grekokatolicki. W tutejszej cerkwi rozpoczęliśmy modlitwę i w procesji udaliśmy się na miejsce, gdzie stał dworek Białeckich, w którym przyszła na świat Matka Kolumba. Z Jaśniszcz pojechaliśmy do Podkamienia, dawnego klasztoru Ojców Dominikanów i Sanktuarium Maryjnego. Wracając już do Polski zatrzymałyśmy się jeszcze na chwilę w nowo wybudowanym kościele w Brodach.