„Dyrektorium” to swego rodzaju podręcznik życia zakonnego. Pisany przez Matkę Kolumbę dla sióstr nowicjuszek zawiera pouczenia dotyczące zarówno życia duchowego dominikanki, jak i praktyczne wskazówki odnoszące się do codziennego życia we wspólnocie. Mimo, iż wiele praktyk Zgromadzenia uległo z czasem zmianom, „Dyrektorium dla Nowicjatu” wciąż pozostaje aktualne dla każdej z nas.