Listy Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej stanowią cenne źródło poznania osoby Założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Odzwierciedlają relacje między Matką a siostrami oraz innymi osobami, odsłaniają także jej głębokie życie wewnętrzne. Listy też, jak chyba żadne inne pisma, ukazują matczyne oblicze Kolumby Białeckiej troszczącej się o rzeczy wielkie, ale też z wielką uwagą pochylającą się nad drobiazgami... O Listach swojej Założycielki opowiadają Siostry Dominikanki.