Kolejny z filmów prezentujących spuściznę duchową Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Siostry dominikanki opowiadają o osobistych zapiskach Matki zatytułowanych przez nią samą "Natchnienia duchowne". Są one świadectwem duchowych zmagań Matki Kolumby i stanowią cenną pomoc do poznania jej osoby.