Boże Najświętszy w Trójcy Jedyny, wsław cudami korną Służebnicę Twoją Marię Kolumbę, przyspiesz godzinę Jej beatyfikacji, uczyń Ją orędowniczką dla chwały świętego Kościoła Twojego i ku pomocy naszej Ojczyzny. Błagamy Cię o to przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

O Jezu, w Hostii utajony, wyniszczony dla nas, spojrzyj na nas okiem miłosierdzia Twojego, racz wysłuchać gorących próśb naszych i spraw, aby Kościół ogłosił Błogosławioną Służebnicę Twoją Marię Kolumbę, szczególniejszą czcicielkę Twojego utajenia na naszych ołtarzach.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu ...