Nie można odnaleźć dokumentów, dotyczących urodzin mamy Matki Kolumby, podana jest jednak dokładna data jej śmierci: 8 czerwca 1889 r. Biorąc pod uwagę informację z biografii Matki Założycielki, można ustalić rok jej urodzenia na 1802.

Była córką Michała Radziejowskiego i Józefy z domu Czosnowskiej. Całe jej życie było naznaczone krzyżami. Straciła czworo pierwszych dzieci, a mąż zmarł, gdy najmłodsza córka miała 15 lat. Zawsze jednak ufała Bożej Opatrzności. Życie religijne Ernestyny Białeckiej związane było z pobożnością szerzoną przez dominikanów. Należała do Bractwa Różańcowego, przyjęła szkaplerz III Zakonu św. Dominika, a po śmierci męża złożyła profesję wobec Delegata Prowincjalnego we Lwowie. Przez wiele lat pełniła funkcję przełożonej dominikańskich tercjarek we Lwowie. Zawsze szczerze i życzliwie interesowała się działalnością Zgromadzenia, założonego przez jej córkę oraz losami poszczególnych sióstr. Listy pisane przez panią Ernestynę świadczą o głębokiej więzi duchowej z Różą, a także o macierzyńskiej trosce o inne siostry

Zmarła w wieku 87 lat, 8 czerwca 1889 r. we Lwowie i została pochowana obok męża i dwóch córek na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.