Urodził się 14 czerwca 1803 r. w Stanisławowie. Kształcił się w Stanisławowie, Lwowie i Wiedniu. Po święceniach kapłańskich, które przyjął w Wiedniu w 1826 r., został mianowany notariuszem kurii biskupiej, a potem prefektem i ojcem duchownym seminarium we Lwowie. 28 września 1863 r. mianowano go biskupem przemyskim. Dążył do odrodzenia religijnego diecezji, podniesienia poziomu moralnego duchowieństwa, rozwoju działalności charytatywnej i bractw kościelnych. Ks. bp Manastyrski 29 stycznia 1867 r. zatwierdził pierwsze Konstytucje Zgromadzenia pod nazwą Reguła św. Augustyna i Ustaw Sióstr III Zakonu św. Dominika Konwentualnych w Wielowsi.15 stycznia 1868 r. wydał Dekret erekcji Zgromadzenia na prawie diecezjalnym.

Zmarł w 1869 r. w Rzymie, w trakcie prac Soboru Watykańskiego I.