Urodził się w 1827 r. Był wielkim przyjacielem Matki Kolumby i założonego przez nią Zgromadzenia. Będąc kanclerzem kurii przemyskiej służył Matce Fundatorce życzliwą radą we wszystkich sprawach, dotyczących zakładania fundacji w Wielowsi i erekcji nowego Zgromadzenia. W listach, które ks. Łobos pisał do Matki Kolumby, widać jego dużą troskę o Zgromadzenia oraz życzliwość dla niej samej.

W 1882 r. papież Leon XIII mianował ks. Łobosa biskupem pomocniczym diecezji przemyskiej, a w 1885 r. biskupem tarnowskim.

Zmarł w 1900 r.