Urodziła się w Jaśniszczach 27 czerwca 1840 r., była 2 lata młodsza od Róży. Razem uczęszczały do szkoły Sióstr Sacre Coeur we Lwowie. Gdy miała 18 lat wyszła za mąż za Romualda Coppieters de Tergonde. Małżeństwo okazało się nieudane i Władysława, dla dobra swojego i dzieci, rozpoczęła starania o separację i podział majątku. Miała czworo dzieci: Marię, Juliusza – Walentego, Annę i Stanisława. Juliusz i Stanisław zmarli niedługo po narodzinach. Córka Anna wstąpiła do Zakonu Sióstr Franciszkanek od Najświętszego Sakramentu we Lwowie, a Maria wyszła za mąż za Juliusza Zdanowskiego.

Władysława, wyczerpana trudnymi doświadczeniami, zaczęła podupadać na zdrowiu, a co najgorsze, odsunęła się od Boga. Nie chciała nawet słyszeć o sakramencie pokuty, do którego namawiała ją Matka Kolumba, czuwając przy niej aż do jej śmierci. Żarliwe modlitwy Róży sprawiły, że Władysława zgodziła się przystąpić do sakramentu i zmarła pojednana z Bogiem 17 lipca 1873 r. we Lwowie. Spoczęła na cmentarzu Łyczakowskim obok ojca.