Święty Dominik Guzman

Ten urodzony w Hiszpanii święty w pamięci braci zapisał się jako ten, który "mówił z Bogiem, albo o Bogu". Przejęty rozprzestrzeniającymi się na południu Francji na przełomie XII i XIII wieku herezjami założył w 1217 roku Zakon Kaznodziejski dla nauczania zdrowej nauki Kościoła i przepowiadania Słowa Bożego. Pełen radości, ale też zdecydowany w swoich postanowieniach, odważnie wysyłał pierwszych braci do wielkich ośrodków miejskich ówczesnej Europy. Dzięki temu Zakon szybko się rozprzestrzenił. Zmarł w Bolonii w 1221 roku.

Według Jordana z Saksonii, nikt nie był bardziej wesoły za dnia i nikt bardziej gorliwy w modlitwach w nocy. Naszego Ojca wspominamy 8 sierpnia.
Czytaj więcej o św. Dominiku

Święta Katarzyna ze Sieny

Żyjąca w XIV wieku włoska mistyczka wywarła wpływ na ówczesne życie Kościoła. Swoimi listami przekonała Papieża przebywającego w tzw. „niewoli awiniońskiej”, by powrócił do Rzymu. Święta Katarzyna do dziś stanowi przykład łączenia głębokiej kontemplacji spraw Bożych z intensywną działalnością apostolską. Jej „Dialog o Bożej Opatrzności” należy do klasyki dzieł literatury mistycznej.

Uroczystość św. Matki Katarzyny obchodzimy 29 kwietnia.
Czytaj więcej o św. Katarzynie

Święty Jacek Odrowąż

Pierwszy polski dominikanin. Gdy wraz ze swoim wujem Iwo był w Rzymie, poznał św. Dominika i zapragnął iść jego śladami. Otrzymał z rąk Świętego habit i wyruszył na podbój Europy. Człowiek niespożytej energii, żył ciągle w drodze. Założył wiele klasztorów, w tym pierwszy klasztor w Polsce, w Krakowie. Podczas ucieczki z płonącego Kijowa zabrał z kościoła Najświętszy Sakrament oraz figurę Matki Bożej i tak też jest przedstawiany w ikonografii. Czciciel Maryi zmarł 15 sierpnia 1557 roku w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Święto św. Jacka obchodzimy 17 sierpnia.
Czytaj więcej o św. Jacku

Święty Józef

Milczący święty. Jest Opiekunem Zgromadzenia, bardzo czczonym przez naszą Założycielkę. Matka Kolumba zmarła w Wigilię Uroczystości św. Józefa po skończonej nowennie ku jego czci. Opieki tego wielkiego świętego przyzywamy szczególnie dla naszych Sióstr Misjonarek.

Uroczyście, wraz z całym Kościołem, wspominamy św. Józefa 19 marca.
Czytaj więcej o św. Józefie

Święty Tomasz z Akwinu

Jeden z największych umysłów ludzkości. Ikona siły rozumu. Nazywany przez kolegów „milczącym wołem”, miał jednak mocny charakter, skoro potrafił wbrew rodzinie zostać dominikaninem, uciekając przy tym z rodzinnej twierdzy. Olbrzym o gołębim sercu, który z jednej strony z żelazną logiką opisywał teologiczno - filozoficzne zagadnienia, z drugiej zaś z niezwykłą pobożnością i głębią wyrażał swoją prostą wiarę w tekstach liturgicznych, które tworzył. Do dziś zachował się jego hymn „Adoro Te devote”. Po jednym z przeżyć mistycznych zakończył swoją działalność naukową, bo jak stwierdził, wszystko co dotąd napisał, jest jak garść słomy wobec rzeczywistości Boga. Niedługo potem zmarł.

Św. Tomasza wspominamy 28 stycznia.
Czytaj więcej o św. Tomaszu