Nowenna przez wstawiennictwo Błogosławionej Julii Rodzińskiej

Wszechmogący Boże, Ty nam okazałeś największą miłość i miłosierdzie w Krzyżu Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Króla Męczenników. Przyjmij dziękczynienie za heroizm wiary Błogosławionej Julii, która, na wzór swojego Mistrza, nie wahała się oddać życia za braci. Pokornie prosimy, byś wysłuchał naszych próśb, które zanosimy przez jej wstawiennictwo.

Śpiew wezwania: Dobry Boże, usłysz nas, wysłuchaj nas, wysłuchaj nas (lub inny śpiew błagalny)

1. Błogosławiona Julia doświadczyła doli sieroctwa i rozstania ze swoim rodzeństwem. Z miłością przyjęła i poddała się wychowaniu w nowej rodzinie, którą była dla niej wspólnota zakonna. Tu uczyła się umiłowania Boga, Kościoła i Ojczyzny oraz szacunku dla chrześcijańskich rodzin i troski o nie.

- Przez jej wstawiennictwo prosimy Cię, Panie, aby w naszej Ojczyźnie chroniona była świętość i trwałość chrześcijańskich małżeństw i rodzin. Polecamy nasze rodziny. Twojej miłości powierzamy sieroty i dzieci pozbawione ciepła rodzinnego.

Śpiew wezwania: Dobry Boże, usłysz nas, wysłuchaj nas, wysłuchaj nas.

2. Błogosławiona Julia posiadała cechy dobrego pedagoga i twórczego dyrektora. Kochała swoją misję bycia nauczycielem i na wzór Chrystusa Nauczyciela zawsze szukała wśród dzieci i młodzieży najbardziej potrzebujących.

- Przez jej wstawiennictwo powierzamy Ci, Panie, wszystkich nauczycieli, pedagogów, katechetów i dyrektorów placówek oświatowych, by wykonywali swój zawód jako najpiękniejszą służbę młodemu człowiekowi. Dzieciom i młodzieży udziel, Panie, szacunku dla swoich wychowawców i wierności chrześcijańskim wartościom.

Śpiew wezwania: Dobry Boże, usłysz nas, wysłuchaj nas, wysłuchaj nas.

3. Błogosławiona Julia w okrutnych warunkach obozowego życia promieniowała pokojem i równowagą ducha, którą czerpała z nieustannej modlitwy i stałego pragnienia Eucharystii. Dodawała nadziei wszystkim, którzy się z nią spotykali. Służyła innym z narażeniem życia, dzieliła się wszystkim, co posiadała, żyła stale dla innych. 

- Przez jej wstawiennictwo, prosimy Cię, Panie, umacniaj naszą nadzieję w chwilach życiowych doświadczeń, chorób i niepowodzeń. Naucz nas w Ofierze Mszy św. i modlitwie odnajdywać sens wszystkiego, co z Twojej woli nas spotyka. Pozwól nam bez znużenia okazywać miłosierdzie wszystkim.

Śpiew wezwania: Dobry Boże, usłysz nas, wysłuchaj nas, wysłuchaj nas.

4. Błogosławiona Julia nie zaprzestała głosić Ewangelii wśród współwięźniów, mimo, że groziła za to śmierć. Wszystko oddała Maryi. Znalazła sposób gromadzenia więźniów na różaniec, który jest rozważaniem historii naszego zbawienia. Modlili się z nią ludzie różnych wyznań.

- Przez jej wstawiennictwo daj nam, Panie, ukochać modlitwę różańcową, która jest możliwa w każdych okolicznościach i miejscu. Potężnej opiece Maryi powierzamy prześladowanych chrześcijan, więźniów, przetrzymywanych zakładników i ofiary współczesnych form niewolnictwa. Umocnij ich wiarę, obdarz wolnością.

Śpiew wezwania: Dobry Boże, usłysz nas, wysłuchaj nas, wysłuchaj nas.

5. Błogosławiona Julia kochała swoje powołanie. Gorliwie służyła Jezusowi dokądkolwiek ją posyłał. W obozie potrafiła dawać świadectwo o pięknie życia zakonnego. Zachwycała więźniów umiłowaniem ślubów zakonnych. Kochała swój Zakon i za nim tęskniła.

- Przez jej wstawiennictwo błogosław, Boże, osobom konsekrowanym, biskupom, kapłanom, diakonom. Daj im łaskę wierności i radosnej służby Kościołowi. Spraw, by w ich życiu i apostolstwie jaśniało Oblicze Chrystusa. Prosimy o nowe, gorliwe, charyzmatyczne powołania na wyłączną służbę Bogu w Kościele.

Śpiew wezwania: Dobry Boże, usłysz nas, wysłuchaj nas, wysłuchaj nas.

Módlmy się.

Boże, Miłosierny Ojcze, wysłuchaj nas wołających do Ciebie przez przyczynę błogosławionej Męczennicy Julii. Przyjmij nas z naszymi troskami w Krzyżu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dopomóż wypełnić Twoją wolę i daj nam zbawienie. Który żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Błogosławiona Siostra Julia Rodzińska zmarła 20 lutego 1945, był to trzeci wtorek miesiąca. Dlatego proponujemy możliwość odprawiania Nowenny ku jej czci we wtorki, lub tylko w trzecie wtorki miesiąca.