Poznałam Siostrę w Wilnie, będąc w 3 klasie szkoły podstawowej. Do ukończenia szkoły podstawowej siostra Julia była wychowawczynią mojej klasy. Siostra Julia była nauczycielką języka polskiego i historii oraz organizatorką półkolonii. Była wspaniałym pedagogiem oraz człowiekiem głębokiej wiary. Taką ją znałam. Zawsze widziałam siostrę Julię uśmiechniętą i radosną. Organizowała dla nas rekolekcje i sama urządzała na ten czas kaplicę w szkole. Była bardzo uwrażliwiona na potrzeby dzieci, zwłaszcza tych z sierocińca i półsierot. Prowadziła sierociniec na Witebskiej, w Wilnie. Sytuacja finansowa była trudna, ale dzięki zaradności Siostry dzieci były ładnie ubrane i najedzone. Organizowała też dla najbiedniejszych dzieci Wilna w okresie wakacji półkolonie. Była zawsze spokojna, opiekuńcza, łagodna, uśmiechnięta. To ją wyróżniało. Szczególnie była wrażliwa na biedę ludzką.

W Wilnie, po śmierci Siostry Julii była powszechna opinia o jej wyjątkowej osobowości i że poświęciła życie dla innych. Sama osobiście modlę się o jej wstawiennictwo, gdyż uważam, że jest to osoba święta.

Halina Karpowicz (uczennica z Wilna)