Siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika od 1992 roku prowadzą dzieło ewangelizacji na Białorusi. Obszary te długi czas były pod wpływem komunizmu i ateizmu, który zostawił piętno w mentalności ludzi, dlatego potrzebny jest większy wysiłek i w pracy i modlitwie, aby doprowadzić ludzi do Boga.

Siostry prowadzą katechezę dla dzieci i młodzieży, przygotowują młodych ludzi do sakramentów św., odwiedzają osoby samotne i modlą się razem z nimi, a także organizują dla nich wigilię Bożego Narodzenia, aby w ten wieczór nikt nie czuł się samotnym. W ciągu roku szkolnego organizujemy z dziećmi różne przedstawienia, szczególnie na Boże Narodzenie i Wielkanoc. W czasie wakacji wyjeżdżamy z dziećmi i młodzieżą w różne miejsca na Białorusi, a jeżeli jest taka możliwość, to i za granicę, na wspólny odpoczynek, by umocnić wiarę. Podejmujemy także pracę przy parafiach jako organistki, prowadzimy scholę młodzieżowe, a także opiekujemy się świątyniami jako zakrystianki. Nowością jest możliwość podjęcia przez siostry od 2011 roku pracy w publicznym szpitalu czy przychodni.