Kościół katolicki w prawosławnej Rosji stanowi mniejszość w społeczeństwie. Warunki polityczne tego kraju uniemożliwiały przez wiele dziesięcioleci posługę Zgromadzenia. Pierwsze Siostry przyjechały do Tambowa w 1999 roku. Rozpoczęły posługę przy parafii. Głoszenie Ewangelii dokonywało się w osobistych spotkaniach z ludźmi, w cierpliwym tłumaczeniu katechizmu, podstawowych prawd wiary oraz przygotowaniu do przyjęcia sakramentów. Siostry odwiedzały też osoby starsze i chore. Dziś Zgromadzenie w Rosji ma trzy domy zakonne: w Ułan – Ude, Błagowieszczeńsku oraz w Kaliningradzie.

W jubileuszowym roku 2000 Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, odpowiadając pozytywnie na zaproszenie ks. bp Jerzego Mazura do pracy w Administraturze Apostolskiej Wschodniej Syberii, rozpoczęło swą misję apostolską w stolicy Buriacji w Ułan-Ude. Mimo trudnych początków Siostry skupiły wokół siebie dzieci z najbiedniejszych rodzin. Mogły one w klasztorze coś zjeść, otrzymywały również pomoc w nauce. Dziś Siostry zajmują się katechizacją dzieci, młodzieży, jak również przygotowują dorosłych do sakramentów świętych. Prowadzą świetlicę dla dzieci z patologicznych rodzin, odpowiadają za pomoc biednym, zaangażowane są w ochronę życia poczętego i formację rodziny. Dzięki zaangażowaniu Sióstr od 2016 roku istnieje przy parafii wspólnota III Zakonu Dominikańskiego. Ich duchowym opiekunem jest s. Bernadetta Gratkowska OP. Odpowiada ona za formację nowicjuszy.

Druga wspólnota sióstr pracuje w położonym, już na Dalekim Wschodzie, Błagowieszczeńsku odległym o 2000 km od Ulan-Ude. Tam Siostry współpracują z Ojcami Werbistami.

Nasza najmłodsza placówka w Rosji została założona 23 sierpnia 2017 roku w Kaliningradzie. Przy parafii św. Adalberta pracują trzy Siostry.