parallax background

Pan Zmartwychwstał!

21 kwietnia, 2019
Zmarła Siostra Sadoka Kogut OP
20 kwietnia, 2019
Oblicza miłosierdzia…
23 kwietnia, 2019
Zmarła Siostra Sadoka Kogut OP
20 kwietnia, 2019
Oblicza miłosierdzia…
23 kwietnia, 2019

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja! Prawdzie Zmartwychwstał, Alleluja!

Niech ta prawda rozbrzmiewa w naszych sercach i przywraca nadzieję na zwycięstwo życia na śmiercią. Życzymy Wam, aby Jezus Zmartwychwstały ożywiał wiarę, nadzieję i miłość. Niech zasiądzie przy Waszych stołach, tak, jak zasiadał wraz z uczniami, niech napełnia swoją mocą i radością utrudzone serca. Niech dotknięcie Jego Ran umacnia wiarę i prowadzi do wyznania, że On jest naszym Panem i Bogiem.

On zwyciężył śmierć, a my możemy być tego świadkami.
Pamiętamy o Was w modlitwie.

Siostry Dominikanki