Paralaksa tła

Pan Zmartwychwstał!

21 kwietnia, 2019
Zmarła Siostra Sadoka Kogut OP
20 kwietnia, 2019
Oblicza miłosierdzia…
23 kwietnia, 2019

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja! Prawdzie Zmartwychwstał, Alleluja!

Niech ta prawda rozbrzmiewa w naszych sercach i przywraca nadzieję na zwycięstwo życia na śmiercią. Życzymy Wam, aby Jezus Zmartwychwstały ożywiał wiarę, nadzieję i miłość. Niech zasiądzie przy Waszych stołach, tak, jak zasiadał wraz z uczniami, niech napełnia swoją mocą i radością utrudzone serca. Niech dotknięcie Jego Ran umacnia wiarę i prowadzi do wyznania, że On jest naszym Panem i Bogiem.

On zwyciężył śmierć, a my możemy być tego świadkami.
Pamiętamy o Was w modlitwie.

Siostry Dominikanki