parallax background

Piękno pracy apostolskiej w Kanadzie

16 stycznia, 2019
Świątecznie w Ułan – Ude
14 stycznia, 2019
Katechezy misyjne w Warszawie
21 stycznia, 2019
Świątecznie w Ułan – Ude
14 stycznia, 2019
Katechezy misyjne w Warszawie
21 stycznia, 2019

Wielka radość i wdzięczność wypełniała serca Sióstr ze wspólnoty w Calgary kiedy dnia 17 marca 2018r było nam dane przeżywać Jubileusz 50-lecia posługi Sióstr przy w polskiej parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary prowadzonej przez Księży z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu, że od trzech lat mogę uczestniczyć w tak wspaniałej pracy dla naszych rodaków. Szczególnie ważna dla mnie jest praca w Szkole Polskiej im. Jana Pawła II jako katechetki. Polskie dzieci po całym tygodniu nauki w szkole kanadyjskiej, przyjeżdżają do szkoły polskiej aby uczyć się j. polskie-go, historii, geografii i religii. Bardzo wzruszający jest dla mnie moment kiedy rano na rozpoczęcie dnia w szkole polskiej dzieci 5-letnie stoją jak żołnierze i śpiewają Hymn Państwowy z pamięci.

Przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju jest nasza Polska. Tutaj spotykają się grupy parafialne i taneczne, harcerze a my towarzyszymy im w ich radościach i smutkach dnia codziennego. Poza tym siostry pełnią posługę zakrystianki, przygotowują dzieci do I Komunii Świętej, prowadzą chórek dziecięcy „Laetare” oraz kierują Rycerstwem Niepokalanej. Siostry każdego roku przygotowują „Jasełka” parafialne i koncerty charytatywne o tematyce religijno- patriotycznej, w które zaangażowane są wszystkie grupy działające przy parafii.

Po drugiej strony ulicy natomiast siostry w swym klasztorze mają cały świat tzn. dzieci z całego świata, które każdego dnia przychodzą do naszego małego przedszkola. Mamy dzieci z Chin, Indii, Kanady, Afryki, a także polskie dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Praca z dziećmi i ich rodzinami jest wspaniałym polem do ewangelizacji ponieważ ci ludzie czasami nigdy nie słyszeli o Jezusie i Jego nauce. Każdy dzień w przedszkolu dzieci rozpoczynają modlitwą i uczą się pierwszy raz w życiu Znaku Krzyża. Siostry w j. angielskim prowadzą każdego dnia zajęcia dydaktyczne i zabawy. Raz w tygodniu dzieci mają także katechezę i staramy się przekazywać im wartości chrześcijańskie. Pamiętam jak na pytanie s. Salome „Kto najważniejszy jest w Święta Wielkanocne?” – jeden chłopiec, który pochodził z rodziny niewierzącej odpowiedział prosto i z przekonaniem „Jezus”. Pomyślałam wtedy: on wierzy i mam nadzieję, że te małe ziarenko, które zostało zasiane będzie miało grunt aby wyrosnąć. Dla mnie praca w Calgary zarówno w szkole polskiej, w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju jak i w przedszkolu jest wielkim darem i radością. Jestem wdzięczna również Bogu za możliwość doświadczenia Jego wielkości w pięknie przyrody jaką obdarzył Kanadę.

Siostra Zacharia Hryc OP