Paralaksa tła

Pielgrzymka do Niepokalanowa

Wrzesień 7, 2019
Dzień Skupienia dla młodych
Wrzesień 7, 2019
Light for Life Festiwal 2019
Wrzesień 9, 2019

W pierwszą sobotę miesiąca Chór "Jubilate Deo" z Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie prowadzony przez naszą s. Wojciechę pielgrzymował do Niepokalanowa, by zawierzyć zespół Matce Bożej. Chórzyści wysłuchali konferencji oraz świadectw osób, które doświadczyły szczególnej opieki Maryi w swoim życiu. Uczestniczyli także we Mszy świętej oraz nabożeństwie różańcowym. Pielgrzymkę zakończyła agapa. To był czas pełen łaski. Niech Maryja wspiera swoją opieką cały zespół.