parallax background

Pielgrzymka kobiet

11 marca, 2019
Czym się Panu odpłacę?
7 marca, 2019
Dni formacyjne dla dziewcząt
12 marca, 2019
Czym się Panu odpłacę?
7 marca, 2019
Dni formacyjne dla dziewcząt
12 marca, 2019

W niedzielę,10.03 odbyła się w naszej parafii St Pierre et St Paule en vald'Azergues pielgrzymka kobiet. Wzięło w niej udział ponad 50 kobiet. Tematem pielgrzymki i towarzyszącym im konferencjom było piękno, którym Bóg obdarzył każdą kobietę. Modlitwa w drodze, wspólne rozmowy i możliwość spowiedzi dodawały wszystkim sił w czasie wędrówki. Nie zabrakło także świadectw, jak być piękną pięknem Boga. Punktem docelowym był klasztor Wspólnoty św. Józefa w Mont Louzin. Za To wszystko Bogu niech będą dzięki!

s. Rachela Kaczmarek OP