Paralaksa tła

Pielgrzymka osób konsekrowanych na Święty Krzyż

4 września, 2021
Ruszają Sobotnie Sesje Samorozwoju
4 września, 2021
Siostry Postulantki
8 września, 2021

W tygodniu poprzedzającym główne uroczystości odpustowe ku czci Chrystusowego Krzyża w Sanktuarium Świętego Krzyża odbyło się spotkanie osób konsekrowanych. Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Kalety - poprzedzona została konferencjami o św. Józefie - nauczycielu i wzorze życia w bliskości Jezusa. Spotkanie zakończyło się adoracją i uwielbieniem Jezusa w Najświętszym Sakramencie prowadzonymi przez Siostry Józefitki i Koronką do Bożego Miłosierdzia połączoną z błogosławieństwem relikwiami Krzyża Świętego.

Święty Józefie, Przeczysty Oblubieńcze Maryi módl się za nami!

s. Gabriela Piekarz OP