parallax background

Pielgrzymka Sióstr z Wielowsi

16 sierpnia, 2022
Obłóczyny 2022
16 sierpnia, 2022
Pierwsza profesja 2022
18 sierpnia, 2022
Obłóczyny 2022
16 sierpnia, 2022
Pierwsza profesja 2022
18 sierpnia, 2022

W minioną sobotę wspólnota sióstr z Wielowsi i wspólnota Junioratu ścisłego wybrała się do Strachociny, miejsca szczególnej czci świętego Andrzeja Boboli. Powierzyłyśmy jego wstawiennictwu nasze ojczyzny (Polskę i Białoruś), modliłyśmy się również o pokój na świecie, w intencjach naszego Zgromadzenia oraz o owocne przeżycie czasu junioratu ścisłego. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej w Starej Wsi i modliłyśmy się przy grobie śp. Ks. Juliana Leszczyńskiego w Jasienicy Rosielnej.