parallax background

Pierwsza Dama w Kielcach

6 marca, 2020
Nie jak ja chcę, ale jak Ty…
5 marca, 2020
Zjazd formacyjny Sióstr
8 marca, 2020
Nie jak ja chcę, ale jak Ty…
5 marca, 2020
Zjazd formacyjny Sióstr
8 marca, 2020

W czwartek Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser- Duda odwiedziła Zespół Placówek Oświatowych im. Matki Kolumby Białeckiej w Kielcach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika. Spotkała się z dziećmi z Niepublicznego Przedszkola „ U Dominikanek”, wychowankami Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej, a także z pracownikami obydwu placówek.

W Przedszkolu Pani Prezydentowa przeczytała maluchom baśń o Szewczyku Dratewce w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”., odpowiadała na pytania dzieci, wysłuchała piosenek wykonanych przez każdą grupę. Pierwsza dama rozmawiała z dziećmi o korzyściach wynikających z czytania książek ,wspólnie z dziećmi recytowała wiersze i śpiewała piosenki. Chłopcy złożyli życzenia Pierwszej Damie z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, poszczególne grupy wręczyły pamiątki . Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, uścisków i pozdrowień nie było końca.

Następnie Pani Prezydentowa spotkała się z wychowankami Ośrodka. Po powitaniach i krótkiej prezentacji multimedialnej na temat codziennego życia i działalności naszego Ośrodka , dzieci zaprezentowały swoje umiejętności śpiewając piosenki i recytując wiersze. Później był czas na rozmowę z Pierwszą Damą i zadawanie pytań, z których dzieci dowiedziały się wiele ciekawostek z życia Pani prezydent. Małżonka Prezydenta dołączyła do warsztatów plastycznych, podczas których pomagała wykonywać ozdoby wielkanocne oraz rozmawiała z młodzieżą na temat ich pasji, szkól do których uczęszczają itp. Pani Prezydentowa zaprosiła wychowanków do Pałacu Prezydenckiego, a oni zaczęli już planować wyjazd do Warszawy.

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z pracownikami placówki, podczas którego rozmawialiśmy na temat problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieliliśmy się swoimi radościami i smutkami związanymi z pracą z dziećmi.

Pani Prezydentowa urzekła nas swoim ciepłem i serdecznością i za to szczególnie Jej dziękujemy.

Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP

s. Kordiana Mróz OP