Paralaksa tła

Pierwsza Dama w SSJP w Żółkwi

11 czerwca, 2019
III Przegląd Piosenki Religijnej
6 czerwca, 2019
Święci nie przemijają…
11 czerwca, 2019

8 czerwca 2019 r. w prowadzonej przez nas Sobotniej Szkole Języka Polskiego w Żółkwi był dniem ogromnej radości. Gościłyśmy w szkole Pierwsza Damę RP – panią Agatę Kornhauser-Dudę, która odwiedziła szkołę w ostatni dniu wizyty w polskich placówkach na Ukrainie.

2 dni wcześniej - 6 czerwca 2019 – uczniowie młodszych klas wraz z s. Juwencją Dziedzic OP spotkali się z Pierwszą Damą w ramach obchodów Polsko-Ukraińskiego Dnia Dziecka, jakie miały miejsce we Lwowie. Przywieźli z tego spotkania nie tylko wiele wrażeń, ale też piękne prezenty.

W sobotę 8 czerwca wszystkim w szkole udzieliła się atmosfera oczekiwania i radości. Temperatura rosła, upał doskwierał, ale rosła też radość w sercach dzieci, które na przyjęcie tak znamienitego gościa przygotowywały się starannie przez wiele dni.

W spotkaniu z Pierwszą Damą RP uczestniczyli uczniowie starszych klas, którzy zebrani na dziedzińcu szkoły i ubrani w kolorowe koszulki z logo szkoły powitali panią Agatę Kornhauser - Dudę wokalno - tanecznym wykonaniem piosenki zespołu Szkółka TGD „Idę sobie”. Na twarzach dzieci i młodzieży była radość, która szybko udzieliła się naszemu Gościowi, a także delegacji rządowej, w skład której wchodzili: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP pan minister Adam Kwiatkowski, konsul generalny we Lwowie pan Rafał Wolski oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i Konsulatu RP we Lwowie.

Pierwszą Damę w imieniu zebranych przywitała dyrektor szkoły – s. Sara Ewa Łakoma OP. Potem klika słów powitania skierowały dzieci, opowiedziały o działalności szkoły i wręczyły Pierwszej Damie bukiet kwiatów.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie teatralne mówiące o początkach Żółkwi i założycielach miasta. Aktorzy ubrani w stroje z epoki – kontusze szlacheckie (chłopcy) i kontusiki (dziewczynki) wcielili się w role matki hetmana Stanisława Żółkiewskiego – Zofii z Lipskich, żony hetmana – Reginy, syna – Jana i architekta, pierwszego wójta Żółkwi – Pawła Szczęśliwego.

W występ zaangażowani byli także inni uczniowie szkoły, którzy w odpowiednich momentach podnosili plansze dopasowane tematyką do przedstawienia, a także prezentowali przygotowany wcześniej herb Żółkwi. Uczestnicy spotkania nagrodzili przedstawienie brawami.

Potem dzieci wraz z uczennicą Natalią Sawką, która zaprezentowała wysokie umiejętności wokalne, wykonały piosenkę nagrodzoną w tegorocznym festiwalu Eurowizji „Anyone I Want To Be”.

Pierwsza Dama skierowała do uczniów kilka słów: Chciałabym Wam podziękować za podejmowany wysiłek, by w czasie wolnym uczyć się o kraju Waszych przodków – powiedziała. – Właśnie za to, że chcecie poznać swoje korzenie, jesteśmy z mężem bardzo wdzięczni. Dziękuję za tę piękną, godną naśladowania postawę patriotyczną. Trzymam za Was kciuki.

Potem Pierwsza Dama wręczyła każdemu dziecku prezent. Uczniowie przeszli na teren ogrodu, by przygotować się do wspólnego zdjęcia, a uczniowie najstarszych klas oprowadzili Pierwszą Damę po wystawie zdjęć ilustrujących życie szkoły, która oferuje nie tylko zajęcia lekcyjne, ale także wyjazdy wakacyjne, półkolonie, spotkania w grupach rozwijających talenty. Pierwsza Dama zauważyła, że szkoła jest dla naszych uczniów nie tylko miejscem nauki, ale też spotkań, zawierania przyjaźni i rozwijania talentów: Po uśmiechniętych twarzach na wszystkich zdjęciach widać, że nauka tu sprawia Wam radość, a o to chodzi, żeby szkoła była miejscem, gdzie nie tylko się uczycie, ale też rozwijacie, bawicie i zawieracie bliskie przyjaźnie – powiedziała – Często zdarza się tak, że znajomości zawarte w okresie szkolnym pozostają przyjaźniami na całe życie, pielęgnujcie je – dodała.

Po obejrzeniu wystawy zdjęć Małżonka Prezydenta RP udała się wraz z nami do jednej z klas lekcyjnych, by obejrzeć prezentację multimedialną mówiąca o działalności szkoły. Towarzyszyli jej minister Adam Kwiatkowski, który już wcześniej, w lutym 2018 r. odwiedził naszą szkołę w ramach akcji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz konsul generalny RP Rafał Wolski.

Pierwsza Dama z zainteresowaniem dopytywała o sprawy Sobotniej Szkoły, a także wpisała się do prowadzonej przez nas Księgi Pamiątkowej. Podziękowała za „niezwykłą gościnność, wspaniałe spotkanie, stworzenie rodzinnej atmosfery” i wyraziła wdzięczność za „nieoceniony wkład w rozwój polskiej oświaty na Ukrainie, upowszechnianie wiedzy o Polsce i wychowywanie młodych ludzi w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i poszanowaniu dla kultur obu narodów - polskiego i ukraińskiego”.

Ostaniem etapem spotkania Pierwszej Damy z uczniami naszej szkoły było wspólne zdjęcie w ogrodzie przyklasztornym. Na zakończenie wizyty uczniowie wykonali piosenkę zespołu Małe TGD „Góry do góry”, a radość ich była tym większa, że Małżonka Prezydenta włączyła się wraz z dziećmi w taniec i śpiew.

Siostra Sara Łakoma pożegnała Pierwszą Damę, dziękując za odwiedziny, a dzieci wręczyły pamiątkowe upominki. Pierwsza Dama wyraziła wdzięczność za serdeczne, rodzinne przyjęcie, a także uznanie dla pracy szkoły: Dzisiejsza wizyta jest przede wszystkim formą podziękowania za pracę sióstr, za posługę w kształtowaniu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży urodzonych poza Polską (…) i za upowszechnianie wiedzy o naszym kraju, literaturze, bohaterach narodowych, historii i geografii. Małżonka Prezydenta złożyła życzenia urodzinowe, wręczyła piękne kwiaty i drobny upominek s. Mateuszy, która nie kryła wzruszenia. Wszyscy razem zaśpiewali siostrze Mateuszy „Sto lat”. Tym miłym i ciepłym akcentem zakończyła się oficjalna cześć wizyty Pierwszej damy w Sobotniej Szkole Języka Polskiego przy Delegaturze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi. Po części oficjalnej przyszedł czas na zdjęcia indywidualne, o które poprosiły dzieci.

Emocje, wzruszenie i radość była widoczna na twarzach dzieci jeszcze na długo po zakończeniu spotkania. Dziękujemy Panu Bogu za ten wspaniały czas, jaki mogłyśmy wraz z naszymi podopiecznymi przeżyć w murach prowadzonej przez nas szkoły. Chcemy także tą radością podzielić się z Wami.

Siostry Dominikanki z Żółkwi: s. Sara, s. Juwencja, s. Mateusza