Postulat 2022

8 września, 2022
Pierwsze śluby – film
29 sierpnia, 2022
Sympozjum w Tarnobrzegu
10 września, 2022
Pierwsze śluby – film
29 sierpnia, 2022
Sympozjum w Tarnobrzegu
10 września, 2022

Dzisiaj nasza krakowska wspólnota oraz całe nasze Zgromadzenie od rana trwa w radości z przyjęcia do formacji postulatu naszych dwóch aspirantek - Zuzanny i Doroty. Po rocznym aspiracie siostry postulantki wyjeżdżają do Białej Niżnej, by tam pod kierunkiem S. Mistrzyni Krystyny coraz bardziej zakorzeniać się charyzmacie naszego Zgromadzenia oraz przygotować się do przyjęcia dominikańskiego habitu. Pamiętajmy w modlitwie o wspólnocie tych naszych Siostrach.