parallax background

Postulat 2023

8 września, 2023
Pierwsza profesja zakonna
17 sierpnia, 2023
Nowy rok formacyjny
29 września, 2023
Pierwsza profesja zakonna
17 sierpnia, 2023
Nowy rok formacyjny
29 września, 2023

8 września w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, dwie nasze Aspirantki Kasie rozpoczęły kolejny etap w swojej formacji zakonnej — postulat. Przez najbliższy rok w Białej Niżnej pod kierunkiem s. Amaty będą przeżywać czas intensywnego życia Ewangelią, włączając się w rytm modlitwy i pracy wspólnoty, a także przez studium historii, duchowości i zwyczajów będą przygotowywać się do przyjęcia habitu dominikańskiego oraz wyboru drogi konsekracji.

Nasze najmłodsze Siostry otaczamy modlitwą, dziękując Bogu za dar ich powołania.