Poświęcenie kaplicy i nowego domu, Orzysz

27 stycznia, 2023
Rekolekcje Lectio Divina i odnowienie ślubów, Biała Niżna
27 stycznia, 2023
Come and see, Calgary
27 stycznia, 2023
Rekolekcje Lectio Divina i odnowienie ślubów, Biała Niżna
27 stycznia, 2023
Come and see, Calgary
27 stycznia, 2023

W sobotę 21 stycznia w Orzyszu nastąpiło poświecenie kaplicy i nowego domu sióstr. Poświecenia dokonał biskup ełcki Jerzy Mazur w obecności ks. bp Dariusza Zalewskiego, Proboszczów dwóch parafii, Matki Aleksandry i zebranych sióstr.