Paralaksa tła

Poświęcenie kapliczki w Jaśniszczach

24 sierpnia, 2021
Rok Matki Kolumby – film
23 sierpnia, 2021
Ruszają Sobotnie Sesje Samorozwoju
4 września, 2021

W 183. rocznicę urodzin sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej, w Jaśniszczach, k. Brodów na Ukrainie odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy ku czci Maryi Niepokalanej. W miejscu, gdzie znajdował się dwór Białeckich staraniem Zgromadzenia wybudowano nową kaplicę. Uroczystość poprzedziła Msza św. w kaplicy Świętej Rodziny w Palikrowach. Obecnie tereny te w większości zamieszkują grekokatolicy. Oni też na co dzień opiekują się kaplicą w Jaśniszczach. - Dziękujemy Panu Bogu za to miejsce, z którego w świat wyruszyła Róża Białecka, nasza Założycielka. To tutaj wszystko się zaczęło - mówiła Matka Aleksandra Zaręba obecna wraz z Siostrą Wikarią Mirianą i Siostrą Ekonomką Livią w tych dniach na Ukrainie.