parallax background

Przyjęcie do Postulatu

10 września, 2018
Formacja katechetów w Garoua Boulai
10 września, 2018
Obchody jubileuszowe w Zaczerniu
10 września, 2018
Formacja katechetów w Garoua Boulai
10 września, 2018
Obchody jubileuszowe w Zaczerniu
10 września, 2018

W sobotę, 8 września, nastąpiło przyjecie do Postulatu w Prowincji USA w Justice, IL. Natomiast dziś w Domu Generalnym w Krakowie Postulat rozpoczęła Dorota i Waleria. Przez ostatni rok przyglądały się one życiu zakonnemu w aspiracie.
Dziękujemy Panu Bogu za dar nowych Sióstr. Niech On sam prowadzi nasze Siostry drogą dominikańskiego powołania.