parallax background

Rekolekcje Fraterni w Ułan – Ude

21 października, 2019
Misjonarki w Kamerunie
18 października, 2019
We wspomnienie św. Marcina de Porres
4 listopada, 2019
Misjonarki w Kamerunie
18 października, 2019
We wspomnienie św. Marcina de Porres
4 listopada, 2019

Od 18-20 października przy naszej parafii w Ułan - Ude odbyły się rekolekcje dla członków Fraternii Świeckich św. Dominika Zakonu Kaznodziejskiego i chętnych z parafii. W sumie zebrało się 12 osób. Uczestnicy rekolekcji w podczas konferencji zapoznali się z dokumentami Kościoła na temat roli świeckich w Kościele a także dowiedzieli się, co na ten temat mówi Reguła Fraterni Swieckich św.Dominika. Rekolekcje prowadził o. Jurij Dorogin OP z Sankt Petersburga.

Był to również czas na indywidualną modlitwę podczas adoracji, wspólną modlitwę brewiarzową, spowiedź, rozmyślanie Słowa Bożego i wspólną Mszę Święta, jak również okazja do bliższego poznania się nawzajem. Nasza wspólnta domowa w tym roku w sierpniu otrzymała relikwie świętych dominikański św. Dominika, św. Katarzyny Sieneńskiej, św. Tomasza z Akwinu i św. Wincentego Fereriusza. Relikwie świętych naszego Zakonu towarzyszyły uczestnikom rekolekcji. Na zakończenie drugiego dnia rekolekcji były możliwość uczczenia relikwii świętych dominikańskich.

Na zakończenie rekolekcji podczas Mszy świętej Jewgienia Abaszejewa - buriatka i Bajartogtoch Dabaażaw – mongołka, rozpoczęły nowicjat w Fraterni Świeckich św. Dominika Zakonu Kaznodziejskiego. Jewgienia otrzymała imię w Zakonie s. Piusa, a Bajartogtoch s. Katarzyna.

Natomiast trzy osoby: brat Stefan, siostra Tomasza i brat Tomasz z Fraterni Świeckich św. Dominika Zakonu Kaznodziejskiego odnowiły swoje profesję (przyrzeczenia) na kolejny rok. Profesję przyjmowała s. Bernadetta Gratkowska OP, która jest odpowiedzialna za fraternię w Ułan -Ude. Członkowie powstającej Fraterni dziękują Bogu za dar powołania do Zakonu Kaznodziejskiego i udział w dobrach duchowych Zakonu. Po Mszy św. przy herbacie odbyło się podsumowanie rekolekcji. Wszyscy uczestnicy rekolekcji są wdzięczni Bogu i o. Juriemu i za dar tych rekolekcji i przybliżenie im wielu nowych rzeczy.

s. Bernadetta Gratkowska OP