Paralaksa tła

Rekolekcje w Białej Niżnej

28 kwietnia, 2023
Chrystus Zmartwychwstał
9 kwietnia, 2023
Spotkanie Sióstr pracujących w Ukrainie z O. Generałem, Czortków
9 maja, 2023

Od 25 kwietnia do 2 mają Siostry przeżywają swoje doroczne rekolekcje, tym razem w Białej Niżnej. Konferencje głosi ks. kanonik doktor Andrzej Krasowski, proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Świdniku.