parallax background

Rekolekcje w Kamieńcu Podolskim

3 lutego, 2018
Zmarła Siostra Ksawera
2 lutego, 2018
Nocne czuwanie w Białej Niżnej
5 lutego, 2018
Zmarła Siostra Ksawera
2 lutego, 2018
Nocne czuwanie w Białej Niżnej
5 lutego, 2018

Kamieniec Podolski znany jest w Polsce dzięki Trylogii Henryka Sienkiewicza. Zamek, bardzo dobrze zachowane zabytki Starego Miasta oraz miejsca przypominające bohaterstwo Małego Rycerza stanowiły doskonałą scenerię dla przeprowadzenia tegorocznych zimowych rekolekcji dla młodzieży gromadzącej się przy naszych klasztorach w Żółkwi i Czortkowie.

Przebiegły one pod hasłem "Przywódcy Dawida" i rozpoczęły się 9 stycznia 2018 r. W naszych codziennych katechezach zatrzymywaliśmy się nad Księgami Samuela, szczególnie zaś nad 23 rozdziałem 2 Księgi Samuela. Zdobytą wiedzę mogliśmy sprawdzić w konkursie biblijnym, a poznane treści medytować w czasie modlitwy. Poznawaliśmy także postaci różnych świętych oraz dzieliliśmy się przeżywaną wiarą. Dodatkowo w czasie rekolekcji uczestniczyliśmy w warsztatach dla wolontariuszy, które poprowadziła Liana - wychowanka naszych sióstr z Żółkwi. Nie zabrakło czasu na zwiedzanie zabytków Kamieńca Podolskiego, na wspólny śpiew i rozmowy. Z naładowanymi akumulatorami 13 stycznia wróciliśmy do domów.

s. Kazimiera Korzeniewska OP