Rocznica męczeńskiej śmierci bł. Julii

20 lutego, 2024
Bł. Julia w nowym świetle
20 lutego, 2024
Ostatnimi śladami bł. Julii
25 lutego, 2024
Bł. Julia w nowym świetle
20 lutego, 2024
Ostatnimi śladami bł. Julii
25 lutego, 2024

79 lat temu - 20 lutego 1945 w baraku chorych na tyfus w żydowskiej części obozu koncentracyjnego Stutthof przestało bić serce naszej błogosławionej Współsiostry Julii Rodzińskiej. Jej nagie ciało rzucone na stos całopalny ktoś przykrył kawałkiem obozowego materiału. Znak najwyższego szacunku w tym nieludzkim miejscu.

Pan Bóg pozwolił nam właśnie w tym dniu tutaj przyjechać, by oddać hołd i podziękować za przykład pięknego życia, jaki nam zostawiła.

Powierzamy dziś Jej wstawiennictwu w szczególny sposób każdą Siostrę naszego Zgromadzenia. Prosimy też za tych wszystkich którzy tutaj stracili życie. I za nas wszystkich - obyśmy znajdowali w swoim sercu siłę i odwagę, by zło dobrem zwyciężać…