parallax background

Rocznica poświęcenia kaplicy w Wielowsi

14 września, 2018
III Kongres młodych osób konsekrowanych
13 września, 2018
17 września oczami bł. Julii
17 września, 2018
III Kongres młodych osób konsekrowanych
13 września, 2018
17 września oczami bł. Julii
17 września, 2018

Kaplica w Wielowsi jest dla każdej z nas wyjątkowym miejscem. Każda siostra, od początku istnienia Zgromadzenia tutaj się modliła. Tu przede wszystkim rodziło się nasze Zgromadzenie w sercu Matki Kolumby złączonym z Sercem Jezusa Eucharystycznego. Dziś, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzimy kolejną, w tym roku 148 rocznicę poświęcenia naszej wielowiejskiej kaplicy. O tym, jak wielkie było to wydarzenie dla naszych sióstr, świadczą słowa, które zapisała siostra Benwenuta Pasławska należąca do pokolenia pierwszych dominikanek:

14 września 1870 roku odbyło się uroczyste poświęcenie kaplicy i klasztoru naszego. Delegowany do tego aktu był Ksiądz Dziekan Sobczyński. Noc poprzedzającą ten dzień tak uroczysty spędziły siostry na modłach i śpiewach w nowej kaplicy, w której miał zamieszkać Utajony w Najświętszym Sakramencie Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego i Król wiecznej chwały! Uczuć napełniających nasze serca trudno opisać, lepiej pokryć je milczeniem.

Dziś dziękujemy Panu Bogu za to szczególne miejsce, w którym możemy u grobu Czcigodnej Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej modlitwą wypraszać łaski dla świata.