Paralaksa tła

Rocznica poświęcenia kaplicy w Wielowsi

14 września, 2018
III Kongres młodych osób konsekrowanych
13 września, 2018
17 września oczami bł. Julii
17 września, 2018

Kaplica w Wielowsi jest dla każdej z nas wyjątkowym miejscem. Każda siostra, od początku istnienia Zgromadzenia tutaj się modliła. Tu przede wszystkim rodziło się nasze Zgromadzenie w sercu Matki Kolumby złączonym z Sercem Jezusa Eucharystycznego. Dziś, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzimy kolejną, w tym roku 148 rocznicę poświęcenia naszej wielowiejskiej kaplicy. O tym, jak wielkie było to wydarzenie dla naszych sióstr, świadczą słowa, które zapisała siostra Benwenuta Pasławska należąca do pokolenia pierwszych dominikanek:

14 września 1870 roku odbyło się uroczyste poświęcenie kaplicy i klasztoru naszego. Delegowany do tego aktu był Ksiądz Dziekan Sobczyński. Noc poprzedzającą ten dzień tak uroczysty spędziły siostry na modłach i śpiewach w nowej kaplicy, w której miał zamieszkać Utajony w Najświętszym Sakramencie Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego i Król wiecznej chwały! Uczuć napełniających nasze serca trudno opisać, lepiej pokryć je milczeniem.

Dziś dziękujemy Panu Bogu za to szczególne miejsce, w którym możemy u grobu Czcigodnej Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej modlitwą wypraszać łaski dla świata.