parallax background

Rok Matki Kolumby Białeckiej

23 sierpnia, 2020
Pierwsza profesja
17 sierpnia, 2020
Potem…
25 sierpnia, 2020
Pierwsza profesja
17 sierpnia, 2020
Potem…
25 sierpnia, 2020

O Jezu drogi, zapal w nasz wszystkich ogień prawdziwej Twojej miłości…

182 lata temu przyszła na świat Róża Białecka, późniejsza Założycielka naszego Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Dziś dziękujemy za dar Jej życia, powołania i świętości życia. Dziękujemy również za dar naszego Zgromadzenia, które z Bożego natchnienia zapoczątkowała. Dziś też w naszym Zgromadzeniu rozpoczął się ROK CZCIGODNEJ SŁUGI BOŻEJ MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus stawia uczniom pytanie: A wy za kogo Mnie uważacie? Przed tym pytaniem staje każdy z nas – za kogo uważam Jezusa? Kim jest dla mnie Mistrz z Nazaretu? To najważniejsze pytanie mojego i Twojego życia.

Ten rok jest po to, by przyjrzeć się, jak na to pytanie odpowiadała Sługa Boża Matka Kolumba. Jest nam dany po to, by każda z nas odnowiła swoją duchową więź z Matką, byśmy rozpaliły się większą gorliwością o sprawy Boże, o rozwój charyzmatu; byśmy odnowiły nasze umiłowanie dominikańskiej duchowości i nasz zapał apostolski. Byśmy przyswoiły sobie Jej pragnienie, które wyrażała słowami: O Jezu Drogi, zapal w nas wszystkich ogień prawdziwej Twojej Miłości. Uczyń nas wszystkich takimi, jakimi nas chcesz mieć.

W tym szczególnym Roku bardziej jeszcze powierzamy nasze Zgromadzenie wstawiennictwu i opiece Matki Kolumby. Dziś w szczególny sposób powierzam Jej nasze Siostry na Białorusi, na misjach i wszystkie Siostry pracujące poza granicami Ojczyzny. Zamykam w Jej sercu każdą Siostrę, wspólnotę, prowadzone dzieła. także naszych Dobroczyńców i wszystkich, do których Pan Bóg nas posyła. Jest naszą Matką – więc wie najlepiej, w czym potrzebujemy pomocy, w czym niedomagamy z powodu naszych słabości. Dlatego wołamy: Kochana Matko Kolumbo – czuwaj nad nami.